2008 Chevy Malibu Parts

2008 Chevrolet Malibu Accessories

1 Part
From $2.95
2 Parts
From $4.95

2008 Chevrolet Malibu Body

2 Parts
From $2.65 - $6.35

2008 Chevrolet Malibu Body / Door

4 Parts
From $17.85 - $20.15
8 Parts
From $28.35 - $53.85
2 Parts
From $49.55

2008 Chevrolet Malibu Body / Exterior Trim

1 Part
From $27.95

2008 Chevrolet Malibu Body / Hood

1 Part
From $22.35

2008 Chevrolet Malibu Body / Trunk

1 Part
From $7.35

2008 Chevrolet Malibu Body / Windows

3 Parts
From $31.85 - $60.45
8 Parts
From $47.95 - $69.55

2008 Chevrolet Malibu Brakes

1 Part
From $16.05
2 Parts
From $97.65 - $113.45
1 Part
From $28.65
11 Parts
From $1.65 - $5.55
8 Parts
From $3.35 - $6.55
13 Parts
From $25.25
18 Parts
From $3.55
3 Parts
From $8.75 - $9.35
4 Parts
From $27.85
4 Parts
From $7.25 - $8.85
21 Parts
From $11.25 - $11.45
2 Parts
From $9.25

2008 Chevrolet Malibu Brakes / Brake Switches & Sensors

1 Part
From $15.75

2008 Chevrolet Malibu Car Care & Maintenance

3 Parts
From $15.35 - $33.95

2008 Chevrolet Malibu Car Care & Maintenance / Fluids/Chemicals

2008 Chevrolet Malibu Car Care & Maintenance / Hardware & Electrical

1 Part
From $6.05

2008 Chevrolet Malibu Cooling

2 Parts
From $13.75 - $25.05
4 Parts
From $4.65 - $39.45
5 Parts
From $67.65 - $97.05

2008 Chevrolet Malibu Cooling / Cooling Fan

6 Parts
From $80.95

2008 Chevrolet Malibu Cooling / Hoses

2 Parts
From $4.05
9 Parts
From $4.85 - $15.25

2008 Chevrolet Malibu Cooling / Outlet & Inlet Pipes

2008 Chevrolet Malibu Cooling / Reservoir

2008 Chevrolet Malibu Cooling / Thermostat

2 Parts
From $1.85 - $9.35
7 Parts
From $11.15 - $11.75

2008 Chevrolet Malibu Cooling / Water Pump

4 Parts
From $7.65 - $11.45
7 Parts
From $10.75

2008 Chevrolet Malibu Electrical

3 Parts
From $7.55
2 Parts
From $5.85 - $9.15
31 Parts
From $6.35 - $21.05

2008 Chevrolet Malibu Electrical / Charging

1 Part
From $127.95

2008 Chevrolet Malibu Electrical / Ignition

8 Parts
From $5.55 - $62.55
36 Parts
From $1.45 - $4.15
2 Parts
From $47.55

2008 Chevrolet Malibu Electrical / Lighting

3 Parts
From $59.25
5 Parts
From $52.55 - $116.05
11 Parts
From $56.15
1 Part
From $57.15

2008 Chevrolet Malibu Electrical / Starter

2 Parts
From $69.15

2008 Chevrolet Malibu Engine

3 Parts
From $44.95 - $58.75
2 Parts
From $57.05

2008 Chevrolet Malibu Engine / Accessory Drive

6 Parts
From $13.55 - $21.85
4 Parts
From $15.15 - $42.55
8 Parts
From $11.65 - $15.75

2008 Chevrolet Malibu Engine / Balance Shaft

6 Parts
From $10.05 - $42.55

2008 Chevrolet Malibu Engine / Block

3 Parts
From $10.05 - $19.95

2008 Chevrolet Malibu Engine / Crankshaft

1 Part
From $39.95
4 Parts
From $14.05 - $58.55
3 Parts
From $14.05 - $14.65
5 Parts
From $16.35 - $17.95
3 Parts
From $48.35 - $293.15

2008 Chevrolet Malibu Engine / Cylinder Head

9 Parts
From $33.55 - $305.65
3 Parts
From $19.25 - $31.25
2 Parts
From $12.04

2008 Chevrolet Malibu Engine / Lubrication

2 Parts
From $3.35 - $3.55
24 Parts
From $3.55 - $7.05
8 Parts
From $2.55 - $5.53
1 Part
From $164.55

2008 Chevrolet Malibu Engine / Piston & Rod

1 Part
From $60.55

2008 Chevrolet Malibu Engine / Timing

2 Parts
From $19.75
6 Parts
From $29.75 - $94.35
3 Parts
From $11.05
2 Parts
From $26.05
2 Parts
From $159.35
2 Parts
From $30.55
2 Parts
From $82.75 - $103.45

2008 Chevrolet Malibu Engine / Valve Train

4 Parts
From $20.45 - $53.45
3 Parts
From $12.85
3 Parts
From $18.25
1 Part
From $31.65
1 Part
From $27.45

2008 Chevrolet Malibu Exhaust

1 Part
From $339.55
17 Parts
From $30.55 - $50.55

2008 Chevrolet Malibu Exhaust / EGR

1 Part
From $1.55

2008 Chevrolet Malibu Exhaust / Exhaust Gaskets

5 Parts
From $5.85
5 Parts
From $2.75 - $8.85

2008 Chevrolet Malibu Fuel System

3 Parts
From $2.65 - $4.95
1 Part
From $40.55
6 Parts
From $6.95 - $11.15
1 Part
From $42.05
8 Parts
From $13.45 - $22.75

2008 Chevrolet Malibu Fuel System / Fuel Pump

2008 Chevrolet Malibu Fuel System / Injection

10 Parts
From $2.35 - $27.75

2008 Chevrolet Malibu Heating & AC

3 Parts
From $22.35 - $53.05
3 Parts
From $35.45 - $36.65
3 Parts
From $31.85 - $44.95
1 Part
From $2.85
1 Part
From $15.95
1 Part
From $38.25
19 Parts
From $4.65 - $10.05

2008 Chevrolet Malibu Heating & AC / Air Conditioning

7 Parts
From $292.45
2 Parts
From $71.15
1 Part
From $20.75

2008 Chevrolet Malibu Intake

11 Parts
From $6.25 - $11.55
6 Parts
From $61.25 - $108.95
4 Parts
From $215.05
1 Part
From $3.35
1 Part
From $20.75
3 Parts
From $26.95

2008 Chevrolet Malibu Intake / Throttle

8 Parts
From $2.35 - $8.45

2008 Chevrolet Malibu Interior / Dash

2008 Chevrolet Malibu Interior / Interior Switches

1 Part
From $24.25
1 Part
From $20.25
1 Part
From $48.35
1 Part
From $56.45

2008 Chevrolet Malibu Interior / Pedals

2 Parts
From $85.55 - $188.45

2008 Chevrolet Malibu Interior / Seat

1 Part
From $40.85

2008 Chevrolet Malibu Interior / Steering Column

2008 Chevrolet Malibu Steering

9 Parts
From $5.55
5 Parts
From $18.65
4 Parts
From $3.15
2 Parts
From $258.05 - $270.95
1 Part
From $38.75
1 Part
From $8.05
4 Parts
From $24.15 - $28.65

2008 Chevrolet Malibu Suspension

1 Part
From $90.85
2 Parts
From $7.05 - $14.15
4 Parts
From $85.25
2 Parts
From $38.35

2008 Chevrolet Malibu Suspension / Coil Springs

4 Parts
From $39.45
2 Parts
From $9.65 - $14.65

2008 Chevrolet Malibu Suspension / Shocks & Struts

1 Part
From $24.55
1 Part
From $24.35
4 Parts
From $91.25 - $134.05
6 Parts
From $12.05

2008 Chevrolet Malibu Suspension / Stabilizer Bar

1 Part
From $78.75
5 Parts
From $3.65 - $3.75
6 Parts
From $26.25 - $45.45
1 Part
From $9.35

2008 Chevrolet Malibu Transmission & Drivetrain

5 Parts
From $3.65
1 Part
From $61.15
2 Parts
From $3.45

2008 Chevrolet Malibu Transmission & Drivetrain / Automatic Transmission

7 Parts
From $10.45 - $17.35
1 Part
From $33.65
8 Parts
From $3.35
1 Part
From $27.45
1 Part
From $33.25

2008 Chevrolet Malibu Transmission & Drivetrain / Axle & Hub

7 Parts
From $52.65 - $65.75
2 Parts
From $10.65
2 Parts
From $160.85

2008 Chevrolet Malibu Transmission & Drivetrain / Manual Transmission Components

1 Part
From $29.35

2008 Chevrolet Malibu Universal Parts

5 Parts
From $105.45 - $117.75
1 Part
From $65.45
5 Parts
From $12.25
10 Parts
From $8.25 - $10.55

2008 Chevrolet Malibu Wheels & Tires

19 Parts
From $1.25 - $50.55
42 Parts
From $0.99
3 Parts
From $1.35 - $5.75

2008 Chevrolet Malibu Wiper System

2 Parts
From $3.55
34 Parts
From $2.65 - $20.05
1 Part
From $71.05
2 Parts
From $69.35 - $101.45
Facebook

Repair Manuals

Fuel System_Long