Car PartsHyundai PartsHyundai Sonata Parts1998 Hyundai Sonata

1998 Hyundai Sonata Parts

1998 Hyundai Sonata Body / Windows

7
From $61.55 - $101.15
2
From $29.85

1998 Hyundai Sonata Brakes

1
From $19.95
3
From $12.65 - $18.35
4
From $13.35 - $71.75
8
From $14.95 - $20.65
34
From $9.55 - $30.55
3
From $3.25 - $7.05
3
From $15.75
5
From $6.65 - $8.65

1998 Hyundai Sonata Brakes / ABS

2
From $12.95 - $15.85

1998 Hyundai Sonata Brakes / Brake Switches & Sensors

4
From $7.45 - $20.45

1998 Hyundai Sonata Brakes / Disc Brake Calipers & Parts

1998 Hyundai Sonata Brakes / Parking Brake

1998 Hyundai Sonata Car Care & Maintenance

3
From $9.75 - $18.45

1998 Hyundai Sonata Car Care & Maintenance / Fluids & Sealants

2
From $6.65 - $10.65
2
From $20.95 - $47.15
1
From $7.85

1998 Hyundai Sonata Cooling

2
From $4.25 - $12.25
1
From $102.05
8
From $4.85 - $11.85

1998 Hyundai Sonata Cooling / Cooling Fan

1998 Hyundai Sonata Cooling / Hoses

11
From $7.05 - $14.25

1998 Hyundai Sonata Cooling / Outlet & Inlet Pipes

1998 Hyundai Sonata Cooling / Thermostat

2
From $0.76 - $0.80
15
From $4.15 - $5.55

1998 Hyundai Sonata Cooling / Water Pumps

11
From $16.65 - $24.05
7
From $0.93 - $2.05
1
From $27.45

1998 Hyundai Sonata Electrical

5
From $4.55 - $9.55
16
From $5.55 - $7.35

1998 Hyundai Sonata Electrical / Charging

1998 Hyundai Sonata Electrical / Ignition

4
From $6.25
3
From $21.25
1
From $33.75
77
From $1.15 - $30.05
7
From $28.35 - $31.85

1998 Hyundai Sonata Electrical / Starters & Components

9
From $65.65 - $69.85
1
From $52.25

1998 Hyundai Sonata Engine

2
From $62.45 - $64.95
2
From $2.85

1998 Hyundai Sonata Engine / Accessory Drive

19
From $6.65 - $12.85
6
From $12.75 - $19.25

1998 Hyundai Sonata Engine / Balance Shaft

1998 Hyundai Sonata Engine / Block

1998 Hyundai Sonata Engine / Crankshaft

1
From $70.85
3
From $21.75 - $24.85
17
From $2.15 - $4.45
4
From $13.35

1998 Hyundai Sonata Engine / Cylinder Head

4
From $12.55 - $86.95
2
From $1.25 - $1.55
4
From $7.25 - $14.25

1998 Hyundai Sonata Engine / Lubrication

5
From $5.35 - $5.45
18
From $1.95 - $2.95
4
From $1.05 - $1.55
1
From $6.75
6
From $3.15 - $6.15

1998 Hyundai Sonata Engine / Piston & Rod

2
From $26.75 - $63.95
1
From $27.95
2
From $90.45 - $114.05

1998 Hyundai Sonata Engine / Timing

17
From $15.15 - $142.35
5
From $15.05 - $18.45
5
From $13.55 - $56.45
11
From $12.65 - $40.05

1998 Hyundai Sonata Engine / Valve Train

9
From $3.85 - $4.05
1
From $5.25
4
From $7.35
6
From $0.92 - $18.05
5
From $7.55 - $10.55
4
From $5.05 - $7.05

1998 Hyundai Sonata Exhaust

3
From $51.75 - $87.05
12
From $35.75

1998 Hyundai Sonata Exhaust / EGR

3
From $0.73 - $71.75

1998 Hyundai Sonata Exhaust / Exhaust Gaskets

6
From $4.45 - $27.55
4
From $2.95 - $3.15

1998 Hyundai Sonata Exhaust / Exhaust Pipes

1998 Hyundai Sonata Fuel System

4
From $10.05
6
From $4.05 - $4.55

1998 Hyundai Sonata Fuel System / Fuel Pump

4
From $5.65 - $10.65
9
From $24.55 - $76.25

1998 Hyundai Sonata Fuel System / Injection

4
From $3.05 - $11.45

1998 Hyundai Sonata Heating & AC

1
From $29.35
1
From $9.55
1
From $50.95
7
From $6.25 - $11.25

1998 Hyundai Sonata Heating & AC / Air Conditioning

1998 Hyundai Sonata Intake

1998 Hyundai Sonata Intake / Intake Manifold

3
From $3.15 - $4.15

1998 Hyundai Sonata Intake / PCV

7
From $4.15 - $8.05

1998 Hyundai Sonata Intake / Throttle

2
From $61.65 - $71.35

1998 Hyundai Sonata Interior

10
From $0.72 - $4.75

1998 Hyundai Sonata Interior / Pedals

1998 Hyundai Sonata Lighting

4
From $3.55 - $3.65
67
From $0.37 - $0.77

1998 Hyundai Sonata New Items

4
From $29.65

1998 Hyundai Sonata Steering

1
From $146.15
4
From $9.25 - $24.25
8
From $8.55 - $10.55

1998 Hyundai Sonata Steering / Alignment

8
From $5.75 - $18.95
3
From $4.75 - $11.15

1998 Hyundai Sonata Steering / Power Steering

1998 Hyundai Sonata Steering / Steering Gear

1998 Hyundai Sonata Suspension

8
From $13.25 - $21.05

1998 Hyundai Sonata Suspension / Control Arms

10
From $50.25 - $86.55
8
From $4.75 - $35.25

1998 Hyundai Sonata Suspension / Shocks & Struts

5
From $12.25 - $15.75
2
From $44.95
5
From $7.55

1998 Hyundai Sonata Suspension / Stabilizer Bar

1
From $15.95
7
From $4.25 - $14.95

1998 Hyundai Sonata Transmission & Drivetrain

3
From $12.15 - $16.95
7
From $1.45 - $6.85

1998 Hyundai Sonata Transmission & Drivetrain / Automatic Transmission

1998 Hyundai Sonata Transmission & Drivetrain / Axle & Hub

7
From $47.15 - $68.95
10
From $8.35 - $11.85
5
From $1.95 - $17.25
3
From $6.85

1998 Hyundai Sonata Transmission & Drivetrain / Clutch

1
From $51.15
2
From $12.85 - $43.55

1998 Hyundai Sonata Transmission & Drivetrain / Manual Transmission

1998 Hyundai Sonata Universal Parts

5
From $12.95 - $15.45

1998 Hyundai Sonata Wheels & Tires

6
From $29.95 - $32.55
36
From $0.81 - $37.35
7
From $1.05

1998 Hyundai Sonata Wiper System