Car PartsNissan PartsNissan NX Parts

Nissan NX Parts

Nissan NX Body / Door

Nissan NX Body / Hatch

Nissan NX Body / Windows

Nissan NX Brakes

4
From $15.05
6
From $6.65 - $8.25
7
From $38.15 - $102.55
31
From $10.55 - $59.55
38
From $10.75 - $21.65
3
From $6.45 - $6.75
10
From $10.95 - $14.75
3
From $7.35 - $12.55

Nissan NX Brakes / Brake Switches & Sensors

Nissan NX Brakes / Disc Brake Calipers & Parts

8
From $2.45 - $93.35
2
From $4.75 - $5.05
5
From $9.25 - $13.85

Nissan NX Brakes / Parking Brake

Nissan NX Car Care & Maintenance

3
From $9.75 - $18.45

Nissan NX Car Care & Maintenance / Fluids & Sealants

1
From $10.05
3
From $7.05 - $9.35
1
From $21.45
3
From $10.95 - $41.65

Nissan NX Cooling

10
From $7.55 - $8.95
5
From $50.65 - $56.45
8
From $4.85 - $11.85

Nissan NX Cooling / Cooling Fan

2
From $37.25 - $39.75
6
From $44.85 - $49.15
1
From $33.65
2
From $5.85 - $36.15

Nissan NX Cooling / Expansion Reservoir

Nissan NX Cooling / Hoses

14
From $6.85 - $9.35

Nissan NX Cooling / Outlet & Inlet Pipes

3
From $12.65 - $30.55
3
From $0.81 - $1.15

Nissan NX Cooling / Thermostat

1
From $14.15
3
From $0.34 - $1.15
23
From $4.75 - $13.35

Nissan NX Cooling / Water Pumps

11
From $18.55 - $21.55

Nissan NX Electrical

3
From $14.85 - $15.15
6
From $18.75 - $23.05
11
From $8.35 - $11.75
17
From $2.05 - $29.75

Nissan NX Electrical / Charging

9
From $128.85 - $268.85

Nissan NX Electrical / Ignition

7
From $74.65 - $213.35
9
From $3.25
6
From $4.05 - $4.15
11
From $15.85 - $75.55
2
From $46.65
60
From $1.15 - $1.85
13
From $34.05 - $34.45

Nissan NX Electrical / Starters & Components

10
From $75.85 - $77.95

Nissan NX Engine / Accessory Drive

29
From $6.25 - $11.75

Nissan NX Engine / Block

4
From $47.55 - $53.15

Nissan NX Engine / Crankshaft

14
From $3.25 - $27.75
2
From $49.05 - $50.35

Nissan NX Engine / Cylinder Head

8
From $22.35 - $60.35
3
From $24.05 - $57.05
9
From $10.25 - $33.85

Nissan NX Engine / Lubrication

3
From $5.55 - $5.85
32
From $1.95 - $2.65
3
From $44.35 - $65.75
2
From $5.35 - $8.35
1
From $129.45
1
From $152.65

Nissan NX Engine / Mounts

7
From $17.65 - $38.55

Nissan NX Engine / Piston & Rod

2
From $21.95 - $26.35
3
From $34.25 - $55.35

Nissan NX Engine / Timing

7
From $21.85 - $152.75
6
From $104.95 - $119.45

Nissan NX Engine / Valve Train

1
From $27.25
3
From $1.85 - $3.55
1
From $24.55
1
From $26.65
1
From $113.45
6
From $0.88 - $24.35
1
From $6.25
2
From $3.85

Nissan NX Exhaust

2
From $2.95 - $7.05
3
From $7.05 - $32.65
11
From $11.95 - $37.55

Nissan NX Exhaust / EGR

9
From $0.89 - $1.15

Nissan NX Exhaust / Exhaust Gaskets

4
From $1.55 - $8.15
15
From $1.35 - $3.85

Nissan NX Exhaust / Exhaust Pipes

Nissan NX Fuel System

8
From $7.45 - $15.45
12
From $4.05 - $13.75

Nissan NX Fuel System / Fuel Pump

2
From $1.25 - $12.75
6
From $25.25 - $158.55

Nissan NX Fuel System / Injection

12
From $0.92 - $4.95
3
From $59.55 - $70.65

Nissan NX Heating & AC

2
From $37.25 - $53.15
5
From $5.45 - $32.35
1
From $15.05
2
From $26.75
15
From $5.75 - $8.15

Nissan NX Heating & AC / Air Conditioning

Nissan NX Intake

11
From $3.05 - $4.95
4
From $76.75 - $132.25
4
From $91.25 - $95.55

Nissan NX Intake / Intake Manifold

5
From $3.35 - $4.05

Nissan NX Intake / PCV

6
From $3.15 - $7.05

Nissan NX Intake / Throttle

Nissan NX Interior

Nissan NX Interior / Steering Column

Nissan NX Interior / Switches

Nissan NX Lighting

70
From $0.37 - $1.25

Nissan NX New Items

38
From $3.35 - $8.25

Nissan NX Steering

1
From $430.35
11
From $5.15 - $8.95

Nissan NX Steering / Alignment

6
From $5.95 - $18.95
2
From $4.85 - $11.15

Nissan NX Steering / Power Steering

Nissan NX Suspension

3
From $5.95

Nissan NX Suspension / Control Arms

5
From $20.75 - $51.35
2
From $16.65

Nissan NX Suspension / Shocks & Struts

6
From $12.05 - $15.15
14
From $41.95
5
From $13.75 - $17.55

Nissan NX Suspension / Stabilizer Bar

1
From $7.85
15
From $2.75 - $4.45

Nissan NX Transmission & Drivetrain

Nissan NX Transmission & Drivetrain / Automatic Transmission

Nissan NX Transmission & Drivetrain / Axle & Hub

14
From $45.55 - $47.55
12
From $8.75 - $11.65
7
From $11.45 - $50.35
4
From $17.45 - $72.85
7
From $4.75 - $5.85

Nissan NX Transmission & Drivetrain / Clutch

6
From $8.55 - $15.85
3
From $30.75 - $39.85
8
From $73.35 - $76.15
6
From $1.45 - $4.15
1
From $45.25
1
From $5.55
3
From $33.65 - $48.05

Nissan NX Transmission & Drivetrain / Differential

Nissan NX Transmission & Drivetrain / Manual Transmission

Nissan NX Transmission & Drivetrain / Transfer Case

Nissan NX Universal Parts

1
From $23.55
5
From $12.95 - $15.45

Nissan NX Wheels & Tires

1
From $29.95
19
From $0.96
3
From $1.15 - $8.65

Nissan NX Wiper System

3
From $12.35
72
From $1.95 - $9.85